Lokalny Animator Sportu 2017 - Uczestnicy zajęć

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w projekcie związanym z ewaluacją projektu  Lokalny Animator Sportu 2017 realizowanym przez oparatora projektu, którym jest Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Ewaluacja polega na wypełnieniu niniejszej ankiety. Do udziału w ankiecie zostali zaproszeni w 2017 roku uczestnicy zajęć organizowanych przez Lokalnego Animatora Sportu.

Ankieta ma charakter anonimowy a czas jej wypełnienia nie przekracza 10 minut.

Dziękujemy za udział w ankiecie: Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej


MRC by LimeSurvey